аркъашъу


аркъашъу(аркъашъор, аркъашъохэр)

пьяница

Аркъ ешъоным пыщагъэу хъугъэр
Ар аркъашъу, хебгъэнэн плъэкIыщтэп

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.